Rada Rodziców
                                                      2016/2017

  

przewodnicząca - p. Dorota Karbowiak

zastępca - p. Marzena Stanisławska

skarbnik - p. Renata Gnojek

sekretarz - p. Katarzyna Gonek

Komisja rewizyjna:


p. Marcin Talaga

p. Urszula Kunowska

p. Bożena Nowak

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra całej społeczności szkolnej.

Składka na rzecz szkoły zbierana przez Radę Rodziców na dofinansowanie iprez szkolnych 40 zł. rocznie.