SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM W ZAKRZOWIE

Absolwent Gimnazjum w Zakrzowie samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Pozytywnie patrzy na wszystko, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Jest w pełni kompetentny do samokształcenia.