Koło Polonistyczne

„Są setki dróg prowadzących do sukcesu
i wiele, wiele różnych zdolności,
które pomogą go odnieść."

Howard Gardner

 

Głównym założeniem zajęć jest skupienie się na pracy z uczniem uzdolnionym, na rozwijaniu jego zdolności humanistycznych oraz motywowaniu do samokształcenia zgodnie z jego zainteresowaniami.

Spotkania mają również za zadanie poszerzać wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach języka polskiego, przygotowywać do konkursów (recytatorskich, literackich, ortograficznych i innych), do wystąpień publicznych, akademii i inscenizacji, jak również doskonalić umiejętność redagowania tekstów literackich, użytkowych, dziennikarskich.

 

 

Koła polonistyczne w naszej szkole prowadzą:

mgr Renata Szafraniec

mgr Barbara Żabińska

mgr Anna Szostak