Opiekunką koła dziennikarskiego w roku szkolnym 2014/15 jest p. mgr Barbara Żabińska. Grupa oddanej młodzieży pod okiem nauczyciela po odpowiednim przygotowaniu tworzy teksty do gazety szkolnej. Tutaj poznała podstawy projektowania i wykonywania różnych komunikatów medialnych oraz język poszczególnych mediów.  

Już w 2001r. gazeta otrzymała "Złote Pióro" i w ten sposób została uznana za najlepszą gazetę szkolną w powiecie wadowickim. Opiekunem była p. mgr Barbara Zając. Zaś w  2003r. gazeta szkolna "Czarno na Białym" zajęła II miejsce w II Powiatowym Przeglądzie Prasy Lokalnej i Szkolnej o "Złote Pióro".  
   Od grudnia 2004 r. uczestnicy koła dziennikarskiego brali udział wMłodzieżowej Akademii Dziennikarstwa organizowanej pod przewodnictwem w-ce dyrektora "Dziennika Polskiego", Alicję Bartoś w Andrychowie. Artykuły uczestników koła dziennikarskiego były drukowane w kolejnych numerach " Dziennika Polskiego w rubryce "Enigma"- kolumnie młodzieży z powiatu wadowickiego.  

Uczestnicy otrzymali oficjalne podziękowanie z rąk Dyrektora KO - Andrzeja Szafrańskiego ( Delegatura Wadowice) za aktywny udział w Akademii . Współuczestnicy spotkań uznali ich jednogłośnie najpracowitszą grupą.  Obecnie nowy zespół młodych dziennikarzy poznaje tajniki sztuki dziennikarskiej i tworzy kolejny numer gazety szkolnej.