Koło geograficzne skupia uczniów zainteresowanych geografią, otwartych na świat, poszerzających swoje horyzonty i wiedzę na temat kultury i tradycji innych krajów. Propaguje turystykę i rekreację oraz zakłada integrację wszystkich miłośników geografii, którzy chcą uczestniczyc w dodatkowych zajęciach z tego przedmiotu.

 

Na spotkaniach koła uczniowie pod opieką mgr Renaty Płachty:

  • przygotowują ciekawostki geograficzne
  • opracowują programy wycieczek, rajdów a także spotkan z ciekawymi ludźmi
  • pracują z mapami tematycznymi różnych części świata
  • gromadzą i porządkują informacje z różnych źródeł
  • oglądają filmy geograficzne zachęcając do realizacji marzeń i pasji podróżniczych

 

Szczególnie dużo czasu uczniowie poświęcają na przygotowanie się do Małopolskiego Konkursu Geograficznego, konkursów tematycznych i egzaminu kompetencji.

Jesteśmy otwarci na ciekawe i nowe pomysły w poznaniu geografii Regionu, Polski i Świata

Zapraszamy Cię do udziału w zajęciach!

Spotkania odbywają się w każdą środę od 1430 do 1515.