Żaden kraj z ambicjami
nie może być krajem analfabetów matematycznych.
Immanuel Kant

Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
Jean Fabre

Praca z uczniem zdolnym należy do najważniejszych zadań szkoły i nauczyciela. Rozwijanie uzdolnień matematycznych jest szczególnie ważne obecnie, kiedy wraz z postępem naukowym i technicznym wzrosło zapotrzebowanie na ludzi wykształconych w dziedzinach nauk ścisłych.

Program pracy kółka matematycznego został opracowany w taki sposób, aby dawał możliwość pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i z uczniem zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy matematycznej.

Na zajęcia kółka matematycznego zapraszam wszystkich uczniów, którzy mają ochotę pogłębić swoją wiedzę matematyczną oraz doskonalić swoje umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Zapraszam na zajęcia w każdy poniedziałek od 800 – 845 do sali numer 6.

Opiekun koła matematycznego: Monika Putyra