Koncepcja pracy Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego
na lata szkolne 2015-2020