Korytarz dolny

 Pokój nauczycielski

Pracownia informatyczna

Sala gimnastyczna

Zaplecze kuchenne

Szatnie, sanitariaty

Korytarz górny

Świetlica

Biblioteka

Klasy - parter

Klasy - I piętro