PLAN PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ZADANIA

TREŚCI

CZAS REALIZACJI

 

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

 

„Sobą być, łatwiej żyć”- sztuka bycia sobą. Moje słabe i mocne strony. Asertywność.

 

 

wrzesień

 

Gazetki szkolne

 

- Wolontariat

- Poradnictwo zawodowe.

- Profilaktyka uzależnień i chorób cywilizacyjnych.

 

 

 

cały rok

 

Pedagogizacja rodziców

 

- przekazanie informacji dotyczącej pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej w szkole uczniom i rodzicom,

- ankiety (tematyka szkoleń),

- pomoc materialna,

- prelekcje, szkolenia

- informacje na stronie internetowej oraz Facebooku szkolnym,

- ulotki dla rodziców (kompetencje pedagoga, zachęcenie do korzystania z pomocy),

- porady i konsultacje indywidualne.

 

 

wrzesień

 

 

 

cały rok

 

Realizacja szkolnego Programu Profilaktycznego i Wychowawczego Szkoły w ramach lekcji wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

- prawa człowieka,

- wolontariat,

- przeciwdziałania przemocy,

- profilaktyka uzależnień,

- cyberprzemoc,

- edukacja prozdrowotna.

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Projekcja filmów profilaktycznych

o różnej tematyce

 

Lekcje wychowawcze- tematyka dostosowana do potrzeb (w dziennikach lekcyjnych opracowane plany zgodnie z potrzebami i zaleceniami dla poszczególnych klas)

 

cały rok

 

Profilaktyka uzależnień.

 

- Prelekcja dla uczniów (P. Justyn Kołek)

Grzyby i ich pochodne (I i II klasy).

- Uzależnienia- alkohol i narkotyki (P. Wiesław Seweryn)- dla klas III- cich.

- Obchody DBI

- Udział w kampanii profilaktycznej ”NO PROMIL- NO PROBLEM” . akcja „Znicz” (konkurs na plakat zgodnie z celami kampanii. List do kierowców z prośbą o jazdę na trzeźwo. Działania profilaktyczne w środowisku lokalnym (marsz w terenie).

- Światowy dzień walki z nikotynizmem (31.05.2016r.)

- Światowy dzień walki z AIDS” (31.12.2016r.)

- koncert profilaktyczny

- spektakl profilaktyczny przy udziale Szkolnego Koła Teatralnego

- wyjazd do Małopolskiego Ogrodu Sztuki na przedstawienie pt. „Głodne dziecko” (anoreksja- II i III klasy dziewczęta)

 

 

maj

 

marzec

 

luty

 

listopad

 

 

 

 

maj

 

grudzień

czerwiec

 

maj

 

 

styczeń

 

Warsztaty dla uczniów kl. III- cich (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna p. E. Ramenda)

 

 

„Radzimy sobie ze stresem”

 

styczeń

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

 

 

Spotkanie edukacyjne

 

Profilaktyka uzależnień.

 

 

Realizacja zaleceń Porani Psychologiczno- Pedagogicznej w pracy z dzieckiem.

 

 

grudzień

 

październik

 

Pogadanka dla uczniów (Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach)

 

Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa.

Bezpieczne wakacje.

 

                        

październik

maj

 

Marsz antynikotynowy

 

Działania profilaktyczne w środowisku lokalnym (ulotki, plakaty).

 

                        

maj

 

Udział w akcjach charytatywnych

 

Działania na terenie szkoły przy współpracy z rodzicami.

 

                        

cały rok

Kontynuacja programu „Szkoła promująca zdrowie”

 

Różne działania na terenie szkoły przy współpracy z rodzicami.

 

                        

cały rok szkolny

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego

Zakrzów 131

34-145 Stronie

tel./fax 33 879 74 87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.gimzakrzow.iap.pl

Scroll to top